نام (*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر
ورودی نامعتبر

جنسیت
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر

کد ملی
ورودی نامعتبر

ملیت
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر

آخرین مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر

میزان تسلط بر زبان انگلیسی
ورودی نامعتبر

در کدامیک از نرم افزارهای زیر سطح توانایی شما خوب است؟
ورودی نامعتبر

در چه حوزه ای و به چه میزان سابقه کار دارید؟
ورودی نامعتبر

دوره های تخصصی
ورودی نامعتبر

ایمیل
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

نشانی محل سکونت
ورودی نامعتبر

از چه طریقی با رسانه پونه آشنا شده اید؟
ورودی نامعتبر

ارسال رزومه
ورودی نامعتبر

لطفا فایل رزومه خود را با فرمت pdf یا docx ارسال نمایید.