شرکت مهندسی رسانه پونه با هدف خدمت به صنعت فن آوری اطلاعات کشور، خدمات مهنسی کامپیوتر، شبکه و الکترونیک فعالیت خود را در سال 85 آغاز نمود و با توجه به سیاست های کلان دولت در زمینه ی ارتباطات در کشور،  اقدام به فعالیت گسترده در این زمینه کرد.

شرکت رسانه پونه تلاش دارد کیفیت خدمات و پشتیبانی خود را در سطحی ارائه نماید که همواره از تایید و استقبال مشتریان خود برخوردار گردد.

 شرکت رسانه پونه با بهره گیری از فن آوری های جدید، نوآوری را نیاز اساسی خود می داند تا با بهره وری از منابع و امکانات، همگام با شرایط موجود و تغییر و تحولات جهانی شرکتی فعال و پویا باقی بماند تا بتواند در حوزه های فعالیت خود شرکتی قابل اتکا جهت مشتریان خود باشد.