• بایگانی الکترونیک
  سیستم مدیریت و بایگانی اسناد

 • شبکه
  نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

 • 1
 • 2

شرکت رسانه پونه

شرکت رسانه پونه تلاش دارد کیفیت خدمات و پشتیبانی خود را در سطحی ارائه نماید که همواره از تایید و استقبال مشتریان خود برخوردار گردد. این شرکت با بهره گیری از فن آوری های جدید، نوآوری را نیاز اساسی خود می داند تا با بهره وری از منابع و امکانات، همگام با شرایط موجود و تغییر و تحولات جهانی شرکتی فعال و پویا باقی بماند تا بتواند در حوزه های فعالیت خود شرکتی قابل اتکا جهت مشتریان خود باشد.

 1. اطفا حریق
 2. اعلام حریق
 3. اطفا fm200
 4. سیستم fm200
 5. رادیو vhf
 6. طراحی شبکه های رادیوئی
 7. لینک مایکروویو
 8. اطفا اسپرینکلر