• بایگانی الکترونیک
    سیستم مدیریت و بایگانی اسناد

  • شبکه
    نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

  • 1
  • 2

شرکت رسانه پونه

شرکت رسانه پونه تلاش دارد کیفیت خدمات و پشتیبانی خود را در سطحی ارائه نماید که همواره از تایید و استقبال مشتریان خود برخوردار گردد. این شرکت با بهره گیری از فن آوری های جدید، نوآوری را نیاز اساسی خود می داند تا با بهره وری از منابع و امکانات، همگام با شرایط موجود و تغییر و تحولات جهانی شرکتی فعال و پویا باقی بماند تا بتواند در حوزه های فعالیت خود شرکتی قابل اتکا جهت مشتریان خود باشد.

تعرفه سئو  هزینه بهینه سازی سایت قیمت بهینه سازی سایت

 این سوال خیلی مطرح می شود که تعرفه سئو یا هزینه بهینه سازی سایت چقدر می شود . این موضوع خیلی به شغل شما ومیزان رقبای شما در وب و نوع فعالیت آنها بستگی دارد و کلمات کلیدی که برای شما در نظر گرفته می شود